Getting to the Venue

feature image

GETTING TO THE VENUE

  • World Trade Center Binh Duong New City
  • A19 Đường Hùng Vương, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Vietnam

How to get there

FROM TAN SON NHAT INTERNATIONAL AIRPORT (30km)
  • Limousine bus: 65-90 mins
  • Taxi: 60-75 mins